แนะนำระบบ

 

 

 

 

ระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารนิเทศของเครือข่าย ศปว.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ระบบ Thai search 

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายงานวิจัยซึ่งสามารถเลือกสืบค้นจากฐานข้อมูลห้อง สมุด และ การค้นหาข้อมูลคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดได้