ติดต่อสอบถาม

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS - Science and Technology Knowledge Services)

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1231-1244

แฟกซ์: 0-2564-7060

e-Mail: stks@nstda.or.th

STKS @ Facebook STKS.NSTDA หรือ NSTDA.STKS