พ่อแม่ฉลาด ลูกก็ฉลาด ผลการวิจัยเผย ความฉลาดของเด็กมาจากพันธุกรรม
2018-10-25 14:15:58

พันธุกรรมเป็นตัวกำหนดความฉลาดของเด็กไม่ใช่สิ่งแวดล้อม พ่อแม่ฉลาด ลูกก็ฉลาด ผลการวิจัยเผย ความฉลาดของเด็กมาจากพันธุกรรม

istock-907929330

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การเรียนเก่งของเด็กนั้นมาจากพันธุกรรม ไม่ได้มาจากนิสัยหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยในวารสาร Science of Learning โดยการวิจัยนั้นศึกษาจากฝาแฝด 6,000 คู่ ชี้ชัดว่าปัจจัยทางพันธุกรรมหรือยีนที่เด็กแฝดเหล่านี้มีเหมือนกัน 100% ส่งผลต่อการกำหนดผลการเรียน เพราะยีนจะส่งผลควบคุมระดับการทำคะแนนอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมยันมัธยม

istock-835619152

นอกจากนั้นทีมวิจัยยังได้วิเคราะห์ผลการศึกษาของฝาแฝดที่เข้าร่วมการทดลองแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งผลปรากฏว่าปัจจัยทางพันธุกรรมนั้นทรงอิทธิพลต่อผลการเรียนมากที่สุด โดยมีผลถึง 70% และให้ผลเป็นระดับคะแนนที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับ ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ฝาแฝดมีร่วมกันส่งผลเพียง 25% ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันมีผลราว 5%

istock-954687642

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยเสริมว่า ในอนาคตอาจมีการรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมที่เป็นตัวกำหนดผลการเรียน แล้วนำมาสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ทราบว่ามีเด็กคนใดบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองและครูทราบและลงมือแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่วัยต้นของชีวิต เพราะผลการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าการเป็นคนเรียนเก่งนั้นถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิด 100% เพราะระดับสติปัญญานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน